សារធាតុប្លាស្ទិកទូទៅ

  • YIHOO General plastics additives

    YIHOO សារធាតុប្លាស្ទិកទូទៅ

    ប៉ូលីមែរបានក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់ស្ទើរតែគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតទំនើបហើយភាពជឿនលឿនថ្មីៗក្នុងការផលិតនិងការកែច្នៃរបស់ពួកគេបានពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកកាន់តែទូលំទូលាយហើយនៅក្នុងកម្មវិធីខ្លះប៉ូលីមែរបានជំនួសវត្ថុធាតុដើមផ្សេងទៀតដូចជាកញ្ចក់ដែកក្រដាសនិងឈើ។